TRAJNOSTNI RAZVOJ – POGOJ ZA OBSTANEK TURIZMA

Trajnostna zaveza Green Adventure

Slovenija slovi po bogatem živalskem in rastlinskem ekosistemu, neokrnjenih vodah in prostranih gozdovih, ki dajejo zavetje številnim živalskim lepotcem. In zeleni oziroma eko turizem je edina vrsta turizma, ki nam lahko zagotovi, da bomo v prelepih naravnih danostih lahko uživali tudi v prihodnje. Trajnostni razvoj je zato tudi v turizmu izjemnega, ključnega pomena.

Glede na to, da je že od vsega začetka cilj agencije Green Adventure delovanje na dolgi rok, da so aktivnosti, ki jih nudimo gostom oblikovane skrbno in celostno, so izjemnega pomena tudi posamezni segmenti na področju trajnostnega razvoja. Morda se zdi, da niso neposredno povezani z osnovno dejavnostjo – organizacijo in izvedbo turističnih programov. Obenem se zavedamo, da nosijo ogromno težo v smislu zaupanja gostov, našega ugleda in predvsem, dejanskega izpolnjevanja lastnih zavez ter začrtanega dolgoročnega delovanja.

Medved - kralj gozdov - Green Adventure

Trajnostni razvoj naj ne bo le črka na papirju

Besedna zveza trajnostni razvoj, ki se v zadnjem času pojavlja praktično na vsakem koraku, je lahko tudi odlična marketinška poteza. Tako ponudniki kot tudi uporabniki produktov in storitev, se moramo zato prepričati, da ne gre zgolj za črko na papirju in privlačno lastno propagando, temveč da je dejansko stalen del našega zavedanja in delovanja. Delujmo in izbirajmo z vso odgovornostjo do našega okolja!

Seveda ne moremo zanikati ali preprečiti tehnološkega napredka, vendar je pri tem izrednega pomena ravnovesje z ohranjanjem živalskih in rastlinskih vrst ter njihovega naravnega okolja in odgovorni rabi naravnih virov. Verjetno je ravno turizem tista gospodarska panoga, v kateri se različni vidiki trajnostnega delovanja najbolj poznajo, so najbolj očitni in opazni, saj ga v večini ocenjujejo zunanji opazovalci – turisti od drugod. Zelo različno je od posameznega turističnega ponudnika, na katerih področjih in v kakšnem obsegu svojega delovanja bo udejanjal trajnostnost.

V agenciji Green Adventure trajnostnost jemljemo resno

Neokrnjene bistre slovenske reke polne postrvi, sulcev, lipanov ter neskončni gozdovi, ki nudijo domovanje divjim živalim in številnim vrstam ptic, predstavljajo osnovo delovanja agencije Green Adventure, zato nam trajnostni razvoj že od vsega začetka predstavlja pomemben del snovanja in izvajanja naših doživetij. Svoje programe izvajamo v manjših skupinah, ravnamo se po pravilih lastnega etičnega kodeksa, svojim gostom ne ponujamo izdelkov v plastičnih embalažah za enkratno uporabo, nudimo lokalno ekološko pridelano hrano in še bi lahko naštevali. Vse to nas vsekakor uvršča med tiste turistične ponudnike, ki imajo jasno vizijo trajnostnega delovanja, na kar smo zelo ponosni.
V turistični agenciji Green Adventure smo v letu 2022 pristopili tudi k pridobitvi mednarodnega certifikata trajnostnega delovanja Travelife.

Smo tudi del akcije pod okriljem Slovenske turistične organizacije »Zaveza za izločanje plastike za enkratno uporabo iz slovenskega turizma.« S takimi aktivnostmi se želimo predvsem osebno izobraževati, znati poiskati rešitve ter predvsem najti načine kako osvojeno znanje udejanjiti v praksi, vplivati na partnerje, dobavitelje, izvajalce, tudi na goste.

Če je bilo doslej osnovno mišljenje večine ob omembi trajnostnosti zgolj ločevanje odpadkov, varčevanje z vodo in elektriko, uporabi okolju bolj prijaznega transporta in podobno, smo spoznali, da je pojem trajnostnost mnogo širšega in izjemnega pomena za našo skupno prihodnost.

Trajnostni razvoj v turizmu - Green Adventure

Trajnostni razvoj in turistični produkti Green Adventure

Lahko bi sicer zatrdili, da je muharjenje v Sloveniji, kar se trajnostnega razvoja tiče, že na visoki ravni. Ponudniki in ribiški vodiči, kot tudi naši gostje, si prizadevamo naravo pustiti v takem stanju, kot smo vanjo vstopili – ribarimo s trnki brez zalusti in izključno na način »ujemi in izpusti«, kot njihovi člani tesno sodelujemo z ribiškimi družinami pri ohranjanju ribjih vrst, prenašanju znanja na mlajše generacije,.. Prav tako pri naših safari izletih s kajaki, pazimo, da ne motimo živali, ne onesnažujemo voda in bregov. S sloganom »ne govorimo, raje poslušajmo zvok narave« redno nagovarjamo goste pred začetkom veslaških doživetij po »dolenjski Amazonki«, reki Temenici.

Zavedati se namreč moramo, da v kolikor bomo prekomerno izčrpavali naravne vire, se nekontrolirano in objestno borili samo za vedno višje dobičke, onesnaževali okolje, tudi turizma ne bo, saj ne bo več lepot, ki bi jih lahko ponujali. Turizem seveda je gospodarska panoga, ki lahko pomembno vpliva na ekonomijo določene destinacije ali področja, vendar le v kolikor se zavedamo odgovornega delovanja na način, ki trajno prispeva k blaginji lokalnega prebivalstva.

Trajnostnost ni nikoli zaključen proces, zahteva nenehno zavedanje, da lahko z lastnim vzorom, aktivnostmi, prenašanjem miselnosti na mlajše generacije, pripomoremo k ohranjanju okolja v bodoče. Nikoli ni prepozno, da se pričnemo izobraževati, obnašati in delovati trajnostno. Najbolje bo, da začnemo danes, ta trenutek.

 

 

Trajnostni razvoj v turizmu - Green Adventure

Trajnostni razvoj v turizmu - Green Adventure