Aprila in maja je Green Adventure sodeloval na dveh pomembnih turističnih B2B dogodkih: New Deal Europe v Londonu, Združeno kraljestvo, in Slovenia Incoming Workshop v Bledu, Slovenija.

Na obeh dogodkih smo imeli številne priložnosti, da predstavimo svoje delo in ponudbe udeležencem z vsega sveta. Ponosno smo predstavili naravne lepote Dolenjske in Slovenije, pa tudi naše partnerje in naše načela trajnostnega delovanja v turizmu.

Dogodek New Deal Europe v Londonu je bil odlična priložnost, da se povežemo z vodilnimi v industriji in potencialnimi partnerji, ki jih zanima jugovzhodno evropski trg. Bila je neprecenljiva priložnost za razpravo o trendih, izmenjavo vpogledov in raziskovanje sodelovanj, ki so v skladu z našimi cilji trajnostnega turizma.

Tudi dogodek SIW 2024 naBledu je bil zelo uspešen, saj smo se lahko povezali s široko paleto turističnih strokovnjakov in navdušencev. Dogodek je poudaril zavezanost Slovenije k spodbujanju trajnostnega in odgovornega turizma, in bili smo počaščeni, da smo lahko prispevali k tej misiji s predstavitvijo edinstvenih znamenitosti in okolju prijaznih pobud Dolenjske.

Zahvaljujemo se organizatorjem za priložnost in izkušnjo. Sodelovanje na teh dogodkih nam je ne le razširilo mrežo, ampak tudi utrdilo našo predanost spodbujanju trajnostnih turističnih praks. Veselimo se prihodnjih sodelovanj in nadaljevanja promocije naravne in kulturne dediščine Slovenije na svetovnem prizorišču.

S pristopom k Zeleni shemi slovenskega turizma in pridobitvijo znaka Slovenia Green, se novomeška agencija Green Adventure pridružuje samemu vrhu slovenskih turističnih agencij, ki si prizadevajo za zelene ukrepe in razvoj na področju turizma.  V agenciji Green Adventure se bomo s svojo ponudbo aktivnih zelenih doživetij še naprej zavzemali za razvoj trajnostnega turizma ter s tem skupaj s svojimi vodniki, poslovnimi partnerji in gosti pozitivno vplivali na naravno okolje, lokalno skupnost in gospodarstvo.

Zelena shema slovenskega turizma

V Green Adventure vse od ustanovitve oblikujemo in tržimo lastna visoko kakovostna aktivna vodena doživetja v povezavi z naravnimi lepotami, lokalnim okoljem, kulinariko in gostoljubjem. Doživetja, ki jih ponujamo –  Green River Kayaking, Fly-fishing Paradise, Vineyard eBiking idr. –  so namenjena vsem ljubiteljem narave, pri čemer gostje ne potrebujejo predznanja ali opreme, saj za oboje poskrbijo izkušeni vodniki. Aktivnosti izvajamo v manjših skupinah ter tako ponujamo butični turizem z visoko mero osebnega pristopa do vsakega gosta.

Zelena shema slovenskega turizma

Spoznajte Zeleno shemo slovenskega turizma?

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN:

  • združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji,
  • destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja,
  • skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.

Agencija Green Adventure je dobitnica številnih nagrad – nagrade Snovalec 2020 (za najboljšo turistično idejo), Sejalec 2021 (za najboljši turistični produkt), kot tudi mednarodnih nagrad Big See Tourism Design Award Winnner 2022 ter Travelife Partner  (za pridobitev katere je obvezna zadostitev več kot 100 trajnostnim kriterijem). Naš večkrat nagrajeni produkt Fish & Fly Trio je uvrščen v prestižno zbirko kakovosti pod blagovno znamko Slovenia Unique Experiences. Vsem prejetim nazivom agencija Green Adventure tako dodaja še znak Slovenia Green, ki predstavlja vrhunec naših prizadevanj za odgovorno ravnanje in razvoj trajnostnega turizma.

Green Adventure in trajnostno delovanje

Z namenom, da svoje dosedanje delo in dosežke nadgradimo, se dodatno izobrazimo ter da svoje poslanstvo širimo med svoje goste, poslovne partnerje in izvajalce lastnih turističnih produktov, smo v letu 2022 pristopili v zahteven proces pridobivanja uglednega mednarodnega znaka na področju trajnostnega delovanja organizatorjev potovanj in turističnih agencij, Travelife.

Po približno letu dni izpolnjevanja ustreznih kriterijev in izobraževanja, z veseljem in ponosom naznanjamo, da smo 7. februarja 2023, prejeli Travelife Partner nagrado. Nagrada je priznanje za dolgoročna prizadevanja Turistične agencije Green Adventure glede trajnosti in družbene odgovornosti podjetja, kar nam predstavlja ogromen zagon in odgovornost za delovanje v prihodnje.

Green Adventure in mednarodni projekt SUSTOUR

Turistična agencija Green Adventure sodeluje v projektu SUSTOUR, ki ga financira EU in poteka od leta 2020 do 2023 ter je namenjen spodbujanju trajnosti med evropskim sektorjem organizatorjev potovanj. Projekt podpira več kot 600 malih in srednje velikih podjetij iz 35 evropskih držav pri izboljšanju njihove trajnostne uspešnosti z usposabljanjem, coachingom in možnostmi vzajemnega učenja.

Turistična agencija Green Adventure izpolnjuje več kot 100 obveznih kriterijev, povezanih s ponudbo produktov, mednarodnimi poslovnimi partnerji in informacijami o strankah. Standard ravni Travelife Partner pokriva teme družbene odgovornosti podjetij ISO 26000, vključno z okoljem, biotsko raznovrstnostjo, človekovimi pravicami in delovnimi razmerji.

Kaj je Travelife?

Travelife je vodilni mednarodni trajnostni certifikat za potovalni sektor. Več kot 35 nacionalnih potovalnih združenj promovira shemo svojim članom, vključno z SMAL, APAVT, UHPA, ANVR, ABTA, PATA in drugimi.

Travelife je certifikacijski sistem, namenjen doseganju trajnostnih praks v turistični industriji. Podjetjem ponuja realistične trajnostne cilje, orodja in rešitve za uvedbo pozitivnih sprememb v njihovih podjetjih in dobavnih verigah. Travelife upravljata ABTA – Združenje potovanj v Združenem kraljestvu – in ECEAT Projects – neprofitna organizacija s sedežem na Nizozemskem.

Travelife ima dva ključna poudarka:

Travelife za organizatorje potovanj in potovalne agente: shema zagotavlja spletno usposabljanje in praktična orodja za trajnostno upravljanje in certificiranje. Usposabljanje in spletna orodja so primerna za organizatorje potovanj in potovalne agencije vseh velikosti ter pokrivajo vse vidike upravljanja poslovanja potovalnega podjetja, vključno s poslovanjem pisarn, dobavno verigo, destinacijami in potrošniki.

Standard Travelife za organizatorje potovanj in potovalne agencije temelji na vseh temah korporativne družbene odgovornosti, vključno z delovnimi pogoji, človekovimi pravicami, okoljem, biotsko raznovrstnostjo in poštenimi poslovnimi praksami. Zahteve za upravljanje so združljive z EMAS in ISO 14001. Sistem podpira več kot 35 nacionalnih potovalnih združenj za nadaljnje izvajanje med člani.

Naut Kusters, vodja Travelife za organizatorje potovanj, »Vesel sem, da vidim, da trajnost v sektorju organizatorjev potovanj dobiva zagon. Nagrada Travelife Partner Turistični agenciji Green Adventure bo navdihnila tudi druga podjetja v Evropi, da sledijo isti poti.«

Slovenija slovi po bogatem živalskem in rastlinskem ekosistemu, neokrnjenih vodah in prostranih gozdovih, ki dajejo zavetje številnim živalskim lepotcem. In zeleni oziroma eko turizem je edina vrsta turizma, ki nam lahko zagotovi, da bomo v prelepih naravnih danostih lahko uživali tudi v prihodnje. Trajnostni razvoj je zato tudi v turizmu izjemnega, ključnega pomena.

Glede na to, da je že od vsega začetka cilj agencije Green Adventure delovanje na dolgi rok, da so aktivnosti, ki jih nudimo gostom oblikovane skrbno in celostno, so izjemnega pomena tudi posamezni segmenti na področju trajnostnega razvoja. Morda se zdi, da niso neposredno povezani z osnovno dejavnostjo – organizacijo in izvedbo turističnih programov. Obenem se zavedamo, da nosijo ogromno težo v smislu zaupanja gostov, našega ugleda in predvsem, dejanskega izpolnjevanja lastnih zavez ter začrtanega dolgoročnega delovanja.

Medved - kralj gozdov - Green Adventure

Trajnostni razvoj naj ne bo le črka na papirju

Besedna zveza trajnostni razvoj, ki se v zadnjem času pojavlja praktično na vsakem koraku, je lahko tudi odlična marketinška poteza. Tako ponudniki kot tudi uporabniki produktov in storitev, se moramo zato prepričati, da ne gre zgolj za črko na papirju in privlačno lastno propagando, temveč da je dejansko stalen del našega zavedanja in delovanja. Delujmo in izbirajmo z vso odgovornostjo do našega okolja!

Seveda ne moremo zanikati ali preprečiti tehnološkega napredka, vendar je pri tem izrednega pomena ravnovesje z ohranjanjem živalskih in rastlinskih vrst ter njihovega naravnega okolja in odgovorni rabi naravnih virov. Verjetno je ravno turizem tista gospodarska panoga, v kateri se različni vidiki trajnostnega delovanja najbolj poznajo, so najbolj očitni in opazni, saj ga v večini ocenjujejo zunanji opazovalci – turisti od drugod. Zelo različno je od posameznega turističnega ponudnika, na katerih področjih in v kakšnem obsegu svojega delovanja bo udejanjal trajnostnost.

V agenciji Green Adventure trajnostnost jemljemo resno

Neokrnjene bistre slovenske reke polne postrvi, sulcev, lipanov ter neskončni gozdovi, ki nudijo domovanje divjim živalim in številnim vrstam ptic, predstavljajo osnovo delovanja agencije Green Adventure, zato nam trajnostni razvoj že od vsega začetka predstavlja pomemben del snovanja in izvajanja naših doživetij. Svoje programe izvajamo v manjših skupinah, ravnamo se po pravilih lastnega etičnega kodeksa, svojim gostom ne ponujamo izdelkov v plastičnih embalažah za enkratno uporabo, nudimo lokalno ekološko pridelano hrano in še bi lahko naštevali. Vse to nas vsekakor uvršča med tiste turistične ponudnike, ki imajo jasno vizijo trajnostnega delovanja, na kar smo zelo ponosni.
V turistični agenciji Green Adventure smo v letu 2022 pristopili tudi k pridobitvi mednarodnega certifikata trajnostnega delovanja Travelife.

Smo tudi del akcije pod okriljem Slovenske turistične organizacije »Zaveza za izločanje plastike za enkratno uporabo iz slovenskega turizma.« S takimi aktivnostmi se želimo predvsem osebno izobraževati, znati poiskati rešitve ter predvsem najti načine kako osvojeno znanje udejanjiti v praksi, vplivati na partnerje, dobavitelje, izvajalce, tudi na goste.

Če je bilo doslej osnovno mišljenje večine ob omembi trajnostnosti zgolj ločevanje odpadkov, varčevanje z vodo in elektriko, uporabi okolju bolj prijaznega transporta in podobno, smo spoznali, da je pojem trajnostnost mnogo širšega in izjemnega pomena za našo skupno prihodnost.

Trajnostni razvoj v turizmu - Green Adventure

Trajnostni razvoj in turistični produkti Green Adventure

Lahko bi sicer zatrdili, da je muharjenje v Sloveniji, kar se trajnostnega razvoja tiče, že na visoki ravni. Ponudniki in ribiški vodiči, kot tudi naši gostje, si prizadevamo naravo pustiti v takem stanju, kot smo vanjo vstopili – ribarimo s trnki brez zalusti in izključno na način »ujemi in izpusti«, kot njihovi člani tesno sodelujemo z ribiškimi družinami pri ohranjanju ribjih vrst, prenašanju znanja na mlajše generacije,.. Prav tako pri naših safari izletih s kajaki, pazimo, da ne motimo živali, ne onesnažujemo voda in bregov. S sloganom »ne govorimo, raje poslušajmo zvok narave« redno nagovarjamo goste pred začetkom veslaških doživetij po »dolenjski Amazonki«, reki Temenici.

Zavedati se namreč moramo, da v kolikor bomo prekomerno izčrpavali naravne vire, se nekontrolirano in objestno borili samo za vedno višje dobičke, onesnaževali okolje, tudi turizma ne bo, saj ne bo več lepot, ki bi jih lahko ponujali. Turizem seveda je gospodarska panoga, ki lahko pomembno vpliva na ekonomijo določene destinacije ali področja, vendar le v kolikor se zavedamo odgovornega delovanja na način, ki trajno prispeva k blaginji lokalnega prebivalstva.

Trajnostnost ni nikoli zaključen proces, zahteva nenehno zavedanje, da lahko z lastnim vzorom, aktivnostmi, prenašanjem miselnosti na mlajše generacije, pripomoremo k ohranjanju okolja v bodoče. Nikoli ni prepozno, da se pričnemo izobraževati, obnašati in delovati trajnostno. Najbolje bo, da začnemo danes, ta trenutek.

 

 

Trajnostni razvoj v turizmu - Green Adventure

Trajnostni razvoj v turizmu - Green Adventure

DNEVI SLOVENSKEGA TURIZMA 2021 – SEJALEC 2021 & SLOVENIA UNIQUE EXPERIENCE

V okviru Dnevov slovenskega turizma 2021 so bila podeljena priznanja tistim, ki so še posebej zaslužni za rast ugleda in prepoznavnosti Slovenije kot odlične turistične destinacije, njihov prispevek k razvoju in promociji turizma pa ima posebno težo. Na svečanem dogodku, ki se je odvil v čudovitem okolju Postojnske jame, je bila prisotna tudi agencija Green Adventure. Med ponosnimi prejemniki najvišjih priznanj v turizmu, je bil kot SEJALEC 2021 s strani strokovne komisije Slovenske turistične organizacije izbran turistični produkt leta, Fish & Fly TRIO.

FISH & FLY TRIO je od preteklega tedna tudi eden od produktov, ki podpirajo zgodbo zelene butične Slovenije in znamke I feel Slovenia ter uvrščen v izbrano zbirko, ki se trži pod prestižno znamko kakovosti Slovenia Unique Experience (SUE)

Komentar strokovne komisije ob izboru SEJALEC 2021:

“Produkt Fish&Fly Trio sledi načelom butičnega in visoko donosnega segmenta ribiškega turizma. Je edinstveno doživetje muharjenja, ki poteka na treh slovenskih rekah (Kolpa, Krka in Soča) po principu ‘ulovi in spusti’ ter ulova treh različnih ribjih vrst (lipana, potočne in soške postrvi). Povezuje ribiške vodnike, ponudnike nastanitev in gastronomije treh destinacij ter pri tem razpršuje turistične tokove iz bolj obleganih alpskih na manj izkoriščene kraške reke. Produkt z velikim tržnim potencialom izstopa zaradi doživetja treh različnih ribiških destinacij. Za povrh gostje med posameznimi lokacijami potujejo s helikopterjem. Muharjenje zahteva bistveno več spretnosti in izkušenj od drugih načinov ribolova, hkrati pa opozarja na našo skrb za čiste vode, na ekologijo in ravnanje v smeri odgovornega razvoja turizma, predvsem do lokalne skupnosti.”

 

sejalec 2021

 

 

 

 

Sejalec 2021

V četrtek, 8.7.2021,  so bile po decembrski razglasitvi na Dnevih slovenskega turizma, plakete prejemnikom naziva Sejalec in Snovalec 2020, tudi osebno izročene. Med ponosnimi prejemniki je tudi Turistična agencija Green Adventure s svojim butičnim produktom Fish & Fly Trio.

Ker je pandemija prekrižala načrte, da bi priznanja tudi osebno podelili že konec leta 2020, je direktorica Slovenske turistične organizacije mag. Maja Pak plakete prejemnikom izročila ta teden in izrazila zadovoljstvo ob dejstvu, da v slovenskem turizmu nastaja veliko inovativnih in kreativnih projektov.  V letu 2020 se jih je namreč za naziv SNOVALEC in SEJALEC potegovalo kar 60, strokovna komisija je med njimi izbrala SEJALCA 2020 in dva finalista SEJALCA ter tri prejemnike naziva SNOVALEC 2020.

Snovalci, inovativne ideje z visokim potencialom uresničitve odsevajo turistične produkte, ki nudijo edinstvena in aktivna doživetja v neokrnjeni naravi, ki jih je možno doživeti na edinstven in trajnostni način, v teh dneh še posebej vabijo k obisku. S svojo inovativno idejo so strokovno komisijo med 44-imi kandidati prepričali, da je prav njihova invencija tista, ki si zasluži naziv Snovalec. Prejemniki nazivov so bili razglašeni na Dnevih slovenskega turizma, 8. decembra 2020.

Besedilo in foto: Slovenska turistična organizacija

Preberite več

 

 

Snovalec 2020

 

Snovalec 2020

 

 

Najboljše smo prihranili za konec. Z eno besedo lahko celoten dan označimo kot nepozaben. Čudovito jutro na Dolenjskem, vznemirljiv polet s helikopterjem nad Slovenijo, prekrasni razgledi v sončnem dnevu, pristanek ob reki Idrijci, topla dobrodošlica v Hotelu Zlata ribica in….ponovno uspešen ribolov ter dosežen trojni izziv Fish & Fly trio.

Tudi soška postrv je za kratek čas pristala v rokah Marine, Stephana in Paula, vsaj toliko, da so ponosno opravili fotografiranje, nato pa so jih spustili na prostost.

Prvi Fish & Fly Trio je končan, gostje so bili navdušeni nad tridnevnim doživetjem, gostoljubjem, čistimi rekami in zdravimi ribami. Dokazali smo, da je trojni izziv izvedljiv, vendar sploh ne enostaven.

Gostom Marini Gibson in ekipi Fly Fishing nation smo neskončno hvaležni za čudovito izkušnjo. Prav tako partnerjem v projektu Fish & Fly Trio:

 

Fish & FLy TRIO - Green Adventure Fish & FLy TRIO - Green Adventure Fish & FLy TRIO - Green Adventure Fish & FLy TRIO - Green AdventureFish & FLy TRIO - Green Adventure

Čudovit dan na reki Krki!! Marina, Stephan in Paulo so uspešno premagali tudi drugi izziv, prav vsi so uspeli ukaniti potočno postrv. Ponovno je bila najuspešnejša Marina, njen primerek je meril kar 52 cm. Sicer pa smo med aktivnostmi na dolenjski zeleni lepotici doživeli tudi prijetno presenečenje – obiskala nas je namreč snemalna ekipa RTV Slovenije, z Marjano Grčman na čelu – voditeljico oddaje “Na lepše”.

Jutri je pred nami zagotovo vrhunec doživetja FISH & FLY TRIO – jutranji polet s helikopterjem proti Hotelu Zlata ribica ob Idrijci in še zadnji korak do izpolnitve končnega cilja – lov na soško postrv.

Fish & FLy TRIO - Green Adventure Fish & FLy TRIO - Green Adventure

Za nami je prvi delovni dan v sklopu promocijske ture turističnega doživetja Fish & Fly TRIO. Marino in ekipo Fly fishing nation smo popeljali na doslej njim neznano reko – zgornji del Kolpe v okolico Osilnice, in sicer z nalogo ujeti pretkanega in sramežljivega lipana. Dolina reke Kolpe in osupljiva narava jih seveda ni pustila ravnodušne, še posebno ob koncu dneva, ko smo z veseljem ugotovili, da so vsi uspeli premagati prvi izziv.

KAJ JE FISH & FLY TRIO?

Je edinstveno doživetje muharjenja na treh različnih slovenskih rekah, ki vključuje “trojni izziv”; ujeti tri domorodne vrste rib v treh dneh; lipana na reki Kolpi, potočno postrv na reki Krki in soško postrv na reki Soči. V zimskem času bomo gostom ponujali podoben izziv v lovu na sulca – kralja slovenskih voda. Kot že ime pove, bodo naši gostje deležni tudi prvovrstnega doživetja – poleta s helikopterjem ali letalom z ene destinacije na drugo. Seveda pa je celotna avantura začinjena z vrhunsko kulinarično izkušnjo, udobno namestitvijo in vodenjem izkušenih ribiških vodnikov.

Jutri je pred nami nova naloga – v ribolovnem revirju ob izviru reke Krke ujeti potočno postrv. Danes je zmagala Marina, kdo bo jutri?

 

MARINA GIBSON & FFNMARINA GIBSON & FFN MARINA GIBSON & FFN MARINA GIBSON & FFN

KOLPA RIVER

default

Fish & FLy TRIO - Green Adventure Fish & FLy TRIO - Green Adventure Fish & FLy TRIO - Green Adventure