S pristopom k Zeleni shemi slovenskega turizma in pridobitvijo znaka Slovenia Green, se novomeška agencija Green Adventure pridružuje samemu vrhu slovenskih turističnih agencij, ki si prizadevajo za zelene ukrepe in razvoj na področju turizma.  V agenciji Green Adventure se bomo s svojo ponudbo aktivnih zelenih doživetij še naprej zavzemali za razvoj trajnostnega turizma ter s tem skupaj s svojimi vodniki, poslovnimi partnerji in gosti pozitivno vplivali na naravno okolje, lokalno skupnost in gospodarstvo.

Zelena shema slovenskega turizma

V Green Adventure vse od ustanovitve oblikujemo in tržimo lastna visoko kakovostna aktivna vodena doživetja v povezavi z naravnimi lepotami, lokalnim okoljem, kulinariko in gostoljubjem. Doživetja, ki jih ponujamo –  Green River Kayaking, Fly-fishing Paradise, Vineyard eBiking idr. –  so namenjena vsem ljubiteljem narave, pri čemer gostje ne potrebujejo predznanja ali opreme, saj za oboje poskrbijo izkušeni vodniki. Aktivnosti izvajamo v manjših skupinah ter tako ponujamo butični turizem z visoko mero osebnega pristopa do vsakega gosta.

Zelena shema slovenskega turizma

Spoznajte Zeleno shemo slovenskega turizma?

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN:

  • združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji,
  • destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja,
  • skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.

Agencija Green Adventure je dobitnica številnih nagrad – nagrade Snovalec 2020 (za najboljšo turistično idejo), Sejalec 2021 (za najboljši turistični produkt), kot tudi mednarodnih nagrad Big See Tourism Design Award Winnner 2022 ter Travelife Partner  (za pridobitev katere je obvezna zadostitev več kot 100 trajnostnim kriterijem). Naš večkrat nagrajeni produkt Fish & Fly Trio je uvrščen v prestižno zbirko kakovosti pod blagovno znamko Slovenia Unique Experiences. Vsem prejetim nazivom agencija Green Adventure tako dodaja še znak Slovenia Green, ki predstavlja vrhunec naših prizadevanj za odgovorno ravnanje in razvoj trajnostnega turizma.

Green Adventure in trajnostno delovanje

Z namenom, da svoje dosedanje delo in dosežke nadgradimo, se dodatno izobrazimo ter da svoje poslanstvo širimo med svoje goste, poslovne partnerje in izvajalce lastnih turističnih produktov, smo v letu 2022 pristopili v zahteven proces pridobivanja uglednega mednarodnega znaka na področju trajnostnega delovanja organizatorjev potovanj in turističnih agencij, Travelife.

Po približno letu dni izpolnjevanja ustreznih kriterijev in izobraževanja, z veseljem in ponosom naznanjamo, da smo 7. februarja 2023, prejeli Travelife Partner nagrado. Nagrada je priznanje za dolgoročna prizadevanja Turistične agencije Green Adventure glede trajnosti in družbene odgovornosti podjetja, kar nam predstavlja ogromen zagon in odgovornost za delovanje v prihodnje.

Green Adventure in mednarodni projekt SUSTOUR

Turistična agencija Green Adventure sodeluje v projektu SUSTOUR, ki ga financira EU in poteka od leta 2020 do 2023 ter je namenjen spodbujanju trajnosti med evropskim sektorjem organizatorjev potovanj. Projekt podpira več kot 600 malih in srednje velikih podjetij iz 35 evropskih držav pri izboljšanju njihove trajnostne uspešnosti z usposabljanjem, coachingom in možnostmi vzajemnega učenja.

Turistična agencija Green Adventure izpolnjuje več kot 100 obveznih kriterijev, povezanih s ponudbo produktov, mednarodnimi poslovnimi partnerji in informacijami o strankah. Standard ravni Travelife Partner pokriva teme družbene odgovornosti podjetij ISO 26000, vključno z okoljem, biotsko raznovrstnostjo, človekovimi pravicami in delovnimi razmerji.

Kaj je Travelife?

Travelife je vodilni mednarodni trajnostni certifikat za potovalni sektor. Več kot 35 nacionalnih potovalnih združenj promovira shemo svojim članom, vključno z SMAL, APAVT, UHPA, ANVR, ABTA, PATA in drugimi.

Travelife je certifikacijski sistem, namenjen doseganju trajnostnih praks v turistični industriji. Podjetjem ponuja realistične trajnostne cilje, orodja in rešitve za uvedbo pozitivnih sprememb v njihovih podjetjih in dobavnih verigah. Travelife upravljata ABTA – Združenje potovanj v Združenem kraljestvu – in ECEAT Projects – neprofitna organizacija s sedežem na Nizozemskem.

Travelife ima dva ključna poudarka:

Travelife za organizatorje potovanj in potovalne agente: shema zagotavlja spletno usposabljanje in praktična orodja za trajnostno upravljanje in certificiranje. Usposabljanje in spletna orodja so primerna za organizatorje potovanj in potovalne agencije vseh velikosti ter pokrivajo vse vidike upravljanja poslovanja potovalnega podjetja, vključno s poslovanjem pisarn, dobavno verigo, destinacijami in potrošniki.

Standard Travelife za organizatorje potovanj in potovalne agencije temelji na vseh temah korporativne družbene odgovornosti, vključno z delovnimi pogoji, človekovimi pravicami, okoljem, biotsko raznovrstnostjo in poštenimi poslovnimi praksami. Zahteve za upravljanje so združljive z EMAS in ISO 14001. Sistem podpira več kot 35 nacionalnih potovalnih združenj za nadaljnje izvajanje med člani.

Naut Kusters, vodja Travelife za organizatorje potovanj, »Vesel sem, da vidim, da trajnost v sektorju organizatorjev potovanj dobiva zagon. Nagrada Travelife Partner Turistični agenciji Green Adventure bo navdihnila tudi druga podjetja v Evropi, da sledijo isti poti.«